تکنولوژی Axis Sharpdome و Axis Speed Dry function چیست؟
جمعه بیست و چهارم آذر ماه 1396  (11:24)

دوربین Axis sharpdome با قابلیت خشک کن شیشه

دوربین Sharpdome نسل جدیدی از دوربین های  نظارتی را معرفی کرده است که امکان تصویر برداری با کیفیت بسیار بالا در هر زاویه ای را به کاربران میدهد.

دوربین های Sharpdome این امکان را دارند که زوایایی که دوربین های قبلی توانایی رصد آنها را نداشته اندرا نظارت کرده و بهترین شیوه نظارتی رابرای کاربران ایجاد کنند. فناوری های نوآورانه در دوربین Sharpdome موضوع این مقاله است.

 مقدمه

 دوربین های پیمایشی- با قاب تیله ای-و توانایی بزرگنمایی  و (PTZ)، دوربین های بسیار مفیدی برای نظارت کردن در نواحی بسیار بزرگ و متنوع عمومی هستند که به طور مثال میتوان به مراکز فروش، جاده ها و یا نواحی ورزشی اشاره کرد. دوربین های امکان پیمایش کردن را دارند و از یک قاب تیله ای شکل بهره می برند که سبب پوشش منطقه بسیار گسترده ای میشود و همچنین توان نمایشی (بزرگنمایی و یا کوچک نمایی) بسیار خوبی را برای نقاط دید متفاوت، مورد نظر را دارند. 

هرچند که دوربین هایی که در کره های معمول قرار میگیرند این توانایی را ندارند که بتوانند افق های بالایی خودشان را پوشش کنند. این سبب ایجاد مشکلی در زمینه مشاهده محیط اطراف در نقاط مرتفع مانند پله های برقی، جاده های کوهستانی و یا مناطق چند طبقه میشود. این دسته از محدودیت های در دوربین های PTZ  سری Sharpdome مورد بررسی قرار گرفته اند.

به همین خاطر فرایند تولید آنها به گونه ای است که آنها دقیقا در یک پوشش کروی شکل قرار گرفته اند.  به همین خاطر، تصاویر تولید شده به وسیله این دوربین ها به صورت کاملا توزیع شده هستند.  همچنین، در زمانی که دوربین به شکل تیله ای شکل عمل میکند، فاصله میان دوربین و لنز میتواند سبب پوشش شفاف و مناسب  و متنوع شود که در نتیجه جلوگیری کننده از ایجاد انعکاسهای در تصویر است. با دوربین های Sharpdome، این مسئله دیگر به خاطرها پیوسته است.

2       محدودیت های پوشش های گنبدی کنونی و مرسوم

پوشش شفاف گنبدی شکل دوربین های معمولی به صورت یک کره کامل نیست، اما مطابق با  یک منحنی خاص مشابه تولید میشود، در این شکل یک نیمکره به چند خط صاف متصل میگردد، برای درک بهتر تصویر شماره (1) را مشاهده کنید.

Axis shorpdome technology

تصویر 1:  یک نمونه از گنبدهای پوششی در دوربین های معمول

پوشش شفاف همچنین به عنوان یک لنز عمل میکند که انعکاس دهنده نورها وارد شده به سطح دوربین است. درجایی که قسمت صاف به قسمت نیم کره برخورد میکند، ویژگیهای انعکاسی منحنی تغییر میکند، و سبب  ایجاد تصویری توزیع شده و قسمت شده در دوربین میگردد. این انتقال به خاطر فرایند تولید ایجاد شده است و یک مسئله عمومی است که به صورت کلی در تمام صنعت دوربین های نظارتی وجود دارد.

ناحیه فیلم برداری در اینجا به دو ناحیه دیدگاهی در دوربین ها تقسیم شده است که ارتفاع ویژه ای را پوشش میدهند، و تارشدگی تصویر نیز در آن دیده میشود، که البته در ناحیه های اصلی تصویر نیست. در اینجا این نکته ممکن است که تارشدگی کمتری را با کم کردن توزیع تصویر با عریض کردن زاویه دید بتوان به دست آورد، و در نتیجه یک انتقال نرمتر را ایجاد کرد، اما این ممکن است که سبب ایجاد نماهای تار در تصاویر عریض تر گردد.

تا کنون در این زمینه تنها یک راهکار تئوری برای این مسئله بیان شده است، که آنهم استفاده کردن ازپوششهای دایره ای شکل است. هرچند، که چنین پوشش های ممکن است که به خاطر روش تزریق امکان ساخت نداشته باشند، روش تزریق تنها روشی است که میتواند سبب ایجاد بالاترین کیفیت شفافیت در گنبد شود. با روش قالبگیری تزریقی، همزمان هم به ابزارهای داخلی و هم به ابزارهای خارجی نیاز است، و ابزار داخلی نمیتواند بعد از آنکه قالب قطعه بسته شد از آن خارج گردد.

نگرانی دیگری که در اینجا وجود دارد آ«است که دوبی که در زیر یک پوشش گنبدی معمول نصب شده است، نمیتواند به صورت واضح افقی که در پیش رو دارد را مشاهده کند. این مسئله میتواند دردوربین هایی که برای نظارت در سطوح با اختلاف ارتفاع به کار میروند سبب ایجاد مشکل گردد. تصاویر در دوربین های که در ارتفاعهای بالاتر نصب میشوند به آرایش بیشتری داشته و تار میگردند، و سبب پدیده ای به نام «آینه ای شدن» میگردند که میتوانید آن را در تصویر 2 مشاهده کنید.

Axis sharpdome

تصویر 2: آینه ای شدن در دوربین های با گنبدهای پوششی مرسوم در یک بزرگنمایی بیست برابری در دمای 20 درجه سانتیگراد

2‌.1‌      مقدار L

در بیشتر گنبدهای پوششی، دوربین اغلب در سطح پایینتر از مرکز کره قرار میگرد، این کار برای پرهیز کردن از خطاهای انعکاسی است که در بخش اتصال قسمت صاف به قسمت کره ای شکل پوشش به وجود می آید. موقعیت پایینتردوربین  سبب ایجاد یک طرح آرایش یافته بزرگتر در تصویر میگردد. محدوده های بزرگتر آرایش یافتگی، یعنی آنکه تصویر میتواند سطح بزرگتری را نظارت کند.  هرچند که از دست رفتن کیفیت نیز با پایینتر بردن موقعیت دوربین افزایش پیدا میکند.

موقعیت عمودی و یا تیله ای مقدار ویژه ای است که ، میان نقطه مرکزی کرده و محور اپتیک بلوک دوربین در اصطلاح به نام «مقدار L» شناخته میشود، تصویر 3 را ببینید.

axis shrpdome 3

تصویر 3: مقدار L در بیشتر پوشش های دوربینها در برابر تغییر مکان بلوک دوربین مقدار L یک مقدار بسیار مهم است که میتواند شرایط را برای ایجاد تفکیکپذیری مناسب تصویر مهیا کند. برای رسیدن به بهترین کیفیت تصویر، محور اپتیک بلوک دوربین باید که در مرکز کره باشد که در این حالت مقدار L برابر با صفر میشود.

3       Sharpdome

Sharpdome، یک فناوری نوآورانه است که برای حل مشکل  در پوششهای معمولی دوربین ها به کار میرود.  در Sharpdome، کره به صورت 39º برای بهینه سازی کیفیت تصاویر آرایش پیدا کرده است. تصویر 4 در این قسمت نشان دهنده یک آرایش Sharpdome دربرابر دوربین های معمولی است.

در این زمینه چند مزیت برای آرایشبندی این نوع از پوشش وجود دارد. آرایش تیله ای این امکان را میدهد که دوربین در مرکز کره نصب شود که میتواند سبب ایجاد یک مقدار ایده ال برای مقدار L یعنی مقدار صفر شود. به خاطر شفافیت پوشش، که به مانند یک لنز نیز عمل میکند، لنز دوربین میتواند که در فاصله هایی بسیار دورتر را در تمام جهات پوشش دهد که برای پرهیز از دوتا شدن تصویر و یا مشکل پخش شدن آن است. با پوششهای تیله ای، کل میدان دید دوربین به صورت کروی است، و دوربین همیشه فاصله یکسانی را در پوشش شفاف دارد، که این مطلب سبب بهتر شدن زاویه ها اپتیکی شده و خطاهای انعکاسی را و دوتا شدن تصویر را به حداقل میرساند.

در مقاله ای که درباره قاب های پوشش کنونی که دوربین در درون یک محور ثابت در دورن قاب است، Sharpdome مکانیک های نوآورانه را پیشنهاد داده است که دوربین میتواند در تمامی جهت حرکت کند. این میتواند با هندسه قاب تبدیل یه یک حالت یکتا و منحصر به فرد شود که سبب ایجاد تصاویری با کیفیت بهینه و عالی شود و امکان پیمایش در تمامی جهت ها و موقعیتهای پوشش تیله ای فراهم میشود. این نتایج سبب ایجاد امکانات منحصر به فردی را برای شناسایی اشیایی که در افقهایی که بالاتر از 20° از افق دوربین هستند میشود، که سبب میشود که دوربین برای استفاده در زمین ها و سطح های ناهموار بسیار مناسب باشد.

به خاطر مکانیسمهای تخصصی از Sharpdome، کل پوشش گنبدی میتواند بچرخد، برخلاف پوششهای معمول که دوربین تنها میتوانست در یک محور ثابت شده در پوشش قاب دور خودش چرخش داشته باشد. چرخش تیله وار Sharpdome را قادر میکند که بتواند تصاویر بهینه شده ای در تمام موقعیت های پیمایش شده در درون تیله خود داشته باشد.

axis sharpdome farsi

تصویر 4: Sharpdome، (تصویر سمت چپ) و قاب های معمول ( تصویر سمت راست).

تا پیش از این زاویه تیله بسیار محدود بوده است، و تفاوت میان Sharpdome و قابهای معمول به خاطر وجود این تفاوت است. تفاوتهای در مقدارهای L به دست آمده میتواند تاثیر قابل ملاحظه ای را بر روی کیفیت تصاویر در هر دو نوع از قاب پوششی داشته باشد. تصویر 5 نشان دهنده یک تصویر از پوششهای گنبدی شکل مرسوم و شارپ دیوم در یک قاب تیله ای 5° است.

Axis sharpdome

تصویر 5: یک قاب تیله ای معمولی (تصویر سمت چپ) و Sharpdome (تصویر سمت راست) که هر دو در تیله 5° با بزرگنمایی 20 برابر تهیه شده است.

در یک زوایه دیده تیله ای بزرگتر، تفاوتها میتواند حتی بسیار بیشتر هم باشد. تصویر 6 نشان دهنده همان دید در یک تیله با زاویه 20° است.

axis sharpdome

تصویر 6: یک قاب تیله ای معمولی (تصویر سمت چپ) و Sharpdome (تصویر سمت راست) که هر دو در تیله 20° با بزرگنمایی 20 برابر تهیه شده است.

3‌.1‌      مواد پوشش شفاف

اکنون مواد پوششی ضخیم تری اطراف دوربین را گرفته است که سبب مقاومت بیشتری در برابر شرایط سخت، کاری میشود. هرچند امکان بروز مشکلاتی به خاطر افزایش مقدار ماده مصرف شده به خاطر افزایش ضخامت وجود دارد. بد و یا نامرغوب بودن مواد معمولا مسئله ای در قاب های پوششی نازک و یا کلفت نیست، اما قابهای کلفتتر ممکن است مشکلات و یا فاصله های را میان دو تصویر ایجاد کنند و در نهایت تصویر در دوربین قابل درک نخواهد بود. آنها همچنین امکان بزرگنمایی را نیز از بین میبرند.

پوشش میتواند هم از اکرلیک و یا از پلیکربنات ساخته شود. قابهای پوششی پلیکربناتی نمیتواند به نازکی قابهای اکرلیکی ساخته شود، زیرا که پلیکربنات ذوب شده، به راحتی اکرلیک در قالبگیریهای تزریقی جریان پیدا نمیکند. پوششهای قاب گنبد اکرلیکی، نمیتواند سبب ایجاد یک پوشش محافظتی UL قابل قبول شود، زیرا که آنها بسیار شکننده هستند و در آزمون های محافظتی UL نیز مردود شده اند. Sharpdome به خاطر الزامات آزمایشگاهی (UL) از پلی کربنات ساخته شده است.

بخش هفتم را برای لینکهای ارتباطی اینترنتی درباره "پوششهای شفاف" را مطالعه کنید که اطلاعات بیشتری را در باره مواد پوششی به شما میدهد.

 

3‌.2‌      عملکرد خشک کردن سریع محور Axis Speed Dry function

فناوری Sharpdome شامل یک عمکرد خشک کردن سریع محور میشود که به ایجاد تصاویر شفاف در آب و هوای بارانی کمک میکند. آن همچنین میتواند سبب ساده تر شدن پاک کردن قابهای شود که اجازه بهره گیری از روشهای کارآمدتر مانند پاک کردن با فشار بالا آب را میدهد. عمکرد خشک کردن سریع محور، قاب را در سرعتهای بالا در جهت های متنوعی میگرداند . این امکان شکست قطرات آب را میدهد و سبب پاک شدن شیشه قاب گنبدی میگردد.

Axis Speed Dry function

تصویر 7: نشان دهنده عمکرد خشک کردن سریع محور است

Axis Speed Dry function

تصویر 8 - یک تصویر از دروبین پیش از کار (تصویر سمت چپ) و بعد از به کارگیری عملکرد خشک کردن سریع محور (تصویر سمت راست)

 

4       زمینه های به کارگیری

به خاطر ایجاد رزلوشنهای با کیفیت بالا در تمام سطوح، Sharpdome اکنون سازگاری بسیار مطلوبی و خوبی را برای استفاده در مکانهای عمومی با اختلاف سطوح دارد همچنین میتوان از آنها در جاده ها پر پیچ و خم استفاده کرد. شارپ دوایم برای نظارتهای شهری و پیرامونی و همچنین نظارت فروشگاه ها و پارک های باز و نواحی با پیرامون باز بسیار مفید است.

axis sharpdome technology

تصویر 9: نمونه ای از اختلاف سطوح در یک محیط شهری

 

Axis sharpdome بهبود دهنده نظارت در بسیاری از سناریوهای نظارتی است.  برای مثال هنگامی که یک زنگ خطر آتش در یک دپارتمان به صدا در می آید، اپراتور میتواند از دوربین های نظارتی شهری برای بررسی مکان آتشسوزی استفاده کند. با استفاده از دوربین های شارپ دوایم، آنها میتوانند دود را با دیدن تصاویر بسیار دقیق در هر زاویه ای رصد کنند.

در مراکز خرید، این امکان وجود دارد که بتوان پله های برقی را برای جلوگیری از ایجاد حادثه و یا استفاده های نادرست نظارت کرد. اگر اپراتور کودکی راببیند که در یک پله برقی در حال بازی است، میتواند که پله برقی را برای جلوگیری از ایجاد حادثه متوقف کند. اگر که دکمه توقف اضطراری توسط فردی فشرده شود، کارمندان بخش امنیتی میتوانند که به راحتی محل حادثه را بررسی کرده و ببینند که چه اتفاقی افتاده است و یا آنکه به خاطر چه دلایلی این اتفاق بروز پیدا کرده است.

در بخشهای ورزشی، این امکان وجود دارد که  به راحتی صندلیها را از بالا به پایین و از کف تا سقف را نظارت کرد. که استفاده از قابهای معمول، چند دروبین باید برای پوشش بخشهای از بالا تا پایین استفاده شود. با دوربین های Sharpdome، تمام صندلیهای در یک بخش تنها با یک دوبین نظارت میشوند.

در نظارت ترافیکهای جاده ها، یک دوربین Sharpdome میتواند تمام مکانهای تا فاصله 300 متری (بیشتر از 1000 فوتی) را نظارت کند، حتی با توجه به اختلاف ارتفاعهایی که زمین ممکن است داشته باشد.

5       مزایایی کاربری

با استفاده از دوربین های Sharpdome، کیفیت تصاویر دوربین بهبود پیدا کرده و در نتیجه مقدار L به صورت ثابت است. رزلوشن تصاویر دوربین در این حالت به صورت بسیار زیادی در دوربین های Sharpdome افزایش پیدا میکند که میتواند از کیفیت 4K و یا Ultra HD در آن استفاده کرد.

در قابهای پوششی معمول، دوربین باید که در فاصله مشخصی از پوشش شفاف قرار بگیرد، که برای جلوگیری از برخورد دوربین و سطح تیله ای گنبد است. با افزایش فاصله نیز انعکاسهای زیادی در تصویر ایجاد میشود و کیفیت تصویر در دوربین کاهش پیدا میکند. به خاطر مقدار L بسیار مطلوبی که در دوربین های Sharpdome وجود دارد، دوربین میتواند به سطح پوششی شفاف نزدیکتر شود که در همان حال کیفیت و رزلوشن بالای تصویر در هر سطحی حفظ میشود کیفیت تصاویر در اینجا میتواند در تمامی زوایا، حتی در سطوح بالار از افق نیز بسیار شفاف و واضح باشد.

6       نتیجه گیری

Sharpdome اکنون آخرین فناوریهای در زمینه دوربین های PTZ را ارائه کرده است که کاربردهای بسیار زیادی را در نظارتهای شهری، کنترل ترافیک، استادیومها و بسیاری از کاربردهای دیگر را دارد. با استفاده از کیفیت تصاویر بهبود پیدا کرده در درون قاب دروبین ها، شارپ دوایم توانسته است که به صورت قابل توجهی پخش شدگی و تارشدگی در تصاویر را کاهش دهد و همچنین از مشکل دوتا شدن دوربین جلوگیری کند.  به خاطر آنکه دوربین ها میتوانند سطوح بالاتر از افق را نیز ببینند، اکنون دوربین های کمتری برای نظارت نواحی شهری مورد نیاز است و میتواند هزینه های سخت افزاری را به مقدار بسیار زیادی کاهش داد. لازم به گفتن نیست که کیفیت تصاویر، و بازتابش اکنون دیگر محدودکننده میدان دید نیستند.  پوشش های تیله ای Sharpdome اکنون تمام این ملاحظات را از بین برده است.

  

اطلاعات تماس

  تهران،خیابان ولیعصر، خیابان کاج آبادی ، ساختمان پارک، شماره 114 ، طبقه 8
  آدرس روی نقشه گوگل
  09352451357
  75981018
  42694902
  info@axiscenter.ir

ارتباط مستقیم با کارشناسان

راهنما و سئوالات متداول